Գլխավոր Հասարակություն Հաղթանակ «Օմերտա» փաստաբանական գրասենյակի աշխատակից՝ փաստաբան Էլինա Առուստամովայի ներկայացուցչությամբ

Հաղթանակ «Օմերտա» փաստաբանական գրասենյակի աշխատակից՝ փաստաբան Էլինա Առուստամովայի ներկայացուցչությամբ

Հաղթանակ «Օմերտա» փաստաբանական գրասենյակի աշխատակից՝ փաստաբան Էլինա Առուստամովայի ներկայացուցչությամբ:

Վճիռ ՝ Փաստացի տիրապետման եղանակով ժառանգությունն ընդունած ժառանգ ճանաչելու պահանջի մասին: ԵԴ/17990/02/18 Վ Ճ Ռ Ե Ց 1. Էդիկ Կլիմենտի Ադամյանի ընդդեմ Խաչատուր Կլիմենտի Ադամյանի` փաստացի տիրապետմամբ ժառանգությունն ընդունած ժառանգ ճանաչելու պահանջի մասին հայցը բավարարել: 2. Էդիկ Կլիմենտի Ադամյանին ճանաչել ք.Երևան, Արաբկիր, Նաիրի Զարյան 67 տան նկատմամբ Լենիկ Փաշանի Ադամյանին պատկանող 1/2 և Կլիմենտ Եղիայի Ադամյանին պատկանող 1/2 բաժինների նկատմամբ ժառանգությունն ընդունած ժառանգ՝ Լենիկ Ադամյանի և Կլիմենտ Ադամյանի ժառանգ Խաչատուր Ադամյանին հասանելիք բաժնի նկատմամբ: 3. Պատասխանող Խաչատուր Կլիմենտի Ադամյանից հօգուտ Էդիկ Կլիմենտի Ադամյանի բռնագանձել 4000 ՀՀ դրամ, որպես նախապես վճարված պետական տուրքի գումար: Դատական ծախսերի հարցը համարել լուծված: Վճիռը կարող է բողոքարկվել ՀՀ վերաքննիչ քաղաքացիական դատարան՝ հրապարակման պահից մեկամսյա ժամկետում: Վճիռը կամովին չկատարելու դեպքում այն կկատարվի ՀԿԾ միջոցով` պարտապանի հաշվին:

SHARE