Վեդիում գործարկվել է քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակը

Վեդի համայնքում գործարկվել է քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակը։ Այս մասին տեղեկանում ենք Արարատի մարզպետի աշխատակազմից: Այն իրականացվել է Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության կողմից իրականացվող «Լավ կառավարում հանուն տեղական զարգացման Հարավային Կովկասում» ծրագրի շրջանակներում։ Քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակի հիմնումը թույլ է տալիս «մեկ պատուհան» սկզբունքի համաձայն քաղաքացիներին մատուցել բարձրորակ ծառայություններ, բարձրացնել համայնքապետարանի աշխատանքի արդյունավետությունն ու թափանցիկություն, դյուրացնել համայնքապետարաններում իրականացվող վարչական գործընթացները: Գրասենյակն արդեն նոյեմբերի 1-ից քաղաքացիներին մատուցում է մի շարք ծառայություններ։ Դրանք են՝ Տեղեկանքների տրամադրում Թույլտվությունների տրամադրում Անշարժ գույքի հարկի հաշվարկում և գանձում Փոխադրամիջոցների գույքահարկի հաշվարկում և գանձում Վարձակալական վճարների հաշվարկում և գանձում Տեղական տուրքերի և վճարների գանձում Աղբահանության վճարների հաշվարկում և գանձում Դիմումների, գրությունների ընդունում, ինչպես նաև դրանց ընթացքի մասին տեղեկության և պատասխանների տրամադրում Ավագանու և համայնքի ղեկավարի որոշումների տրամադրում Քաղաքացիների ընդունելության գրանցում Առցանց ծառայությունների տրամադրում Թեժ գիծ

Լրահոս