Երկիրը մոտեցել է մի սահմանագծի, որից այն կողմ կամ հոգևոր քայքայում է կամ ոչնչացումը

Երկիրը մոտեցել է մի սահմանագծի, որից այն կողմ կամ հոգևոր քայքայում է կամ ոչնչացումը։ Վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անհատը դրսևորում է ագրեսիվ կամայական արտահայտվածություն հասարակության նկատմամբ, գերբի, զինանշանի նկատմամբ։ Տեղի է ունենում արևմուտքի տնտեսության, տեխնոլոգիաների և արժեքների բռնի ներդրում, առանց հաշվի առնելու պատմական, քաղաքական և մշակութային առանձնահատկություններն ու պայմանները, նաև ամենակարևորը` բարոյականությունը։ Ելքը յուրաքանչյուր առանձին մարդու անձնական և ազգի բարոյական արժեքների մեջ է, այն բանի մեջ, թե որքանով է մեզանից յուրաքանչյուրը պատասխանատու մարդկային ճակատագրերի համար։

Լրահոս